תקנון

תקנון רכישה באתר או הרשמה לקורסי ליידיס 

ladies don’t play Games 

ברוכות הבאות לאתר מכירות אונליין של “ליידיס”. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה והכל כמפורט להלן.

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחידה ההתייחסות הינה ליחיד.ה ו/או לרבים.ות לפי העניין.

בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה שלנו בטלפון: 054-7499936, מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

אתר “ladies don’t play Games” הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות  ו/או משחקי פוקר/שחמט באונליין (להלן: “ליידיס ו/או האתר ו/או המועדון”). האתר מנוהל ע”י ______ניב סופר וגיא קליין_____ (להלן: “מפעילי האתר”) במסגרת מאמצים לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

1. כללי 

 1. אנו מודים לך (להלן – “הגולשת/המזמינה/הלקוחה/משתתפת”) על בחירתך להיכנס לאתר ולרכוש את מוצרי החברה (להלן: “המוצרים”) בכפוף לתנאי שימוש אלה.
 2. הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – המזמינה. אנא קראי אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או רוכש את מוצרי בו. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה מצהירה בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קראה תקנון זה, כי הינה מסכימה להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לה ו/או למי מטעמה כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או העוסק המורשה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של האתר על פי תקנון זה.
 3. הגולשת/הרוכשת מצהירה כי היא מעל גיל 18 ובעלת כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה. 
 4. רכישה באתר מחייבת את הלקוחה לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטים המפורטים כשדות חובה בטופס הרכישה/הרשמה, ללא השלמת הליך זה לא ניתן יהיה לרכוש באתר.
 5. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוחה לא יהיו כל טענות כלפי ליידיס בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בסוף התקנון (שורה אחרונה לתקנון), וכל פעולה שבוצעה באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמשת ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלה, כתובת הMACID  של המחשב שלה או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולשת.
 8. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולשת לשירות אם הפרה את תנאי התקנון.
 9. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות  ו/או אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, הימורי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. 

2. תוכן האתר

 1. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות ו/או תקלה באתר ו/או הורדת האתר.
 2. ליידיס לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 3. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של הגולשת. 

3. רכישה – חנות:

 1. הזמנת מוצרים באתר תעשה ע”י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית, המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל. 
 2. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוחה המזמינה ואשר פרטי זהותה תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שתבחר הלקוחה להשתמש בכרטיס אשראי אחר, תזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.
 3. ליידיס מודיעה מראש כי לעיתים חלק מן המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה שכזה הלקוחה תהיה רשאית לבטל את הזמנתה. יחד עם זאת, ליידיס תהא רשאית להציג מוצרים חליפיים (בעלי מהות דומה) ולהציעם ללקוחה חלף המוצרים אשר רכשה.
 4. מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי.
 5. כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולשת ואשר סורב ע”י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה.
 6. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 7. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים דרך PCI.
 8. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה והמזמינה תקבל מייל ייחודי שיהווה אסמכתא לקבלת הרכישה באתר. 
 9. מחיר המוצרים באתר כוללים מע”מ. 
 10. ליידיס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

4. שינוי, החזרות וביטולים

 1. על הלקוחה לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לה בעת האספקה ו/או בעת הרכישה.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוחה לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוחה להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוחה את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוחה, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. 
 3. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה וזאת תוך 48 שעות מיום ביצוע העסקה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה בכתב בפקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר ודמי ביטול העסקה כולל ביטול בחברת אשראי תחולנה על הלקוחה. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 15 יום מתאריך רכישת המוצר.
 4. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. ליידיס לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

5. אספקה והובלת המוצר

 1. ליידיס לא מבצעת משלוחים עבור המוצרים שנרכשו באתר אלא באיסוף עצמי של הלקוח בבית העסק, בראול ולנברג 14, ת”א בתיאום מראש מול בית העסק.

6. ביטול עסקה ע”י ליידיס/האתר

 1. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, ליידיס תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת, לקוח שאינו עמד בתנאי האתר. 
 2. אספקת המוצר באיסוף עצמי
 3. תוך 7 ימי עסקים, ליידיס תדאג לעדכן את הרוכשת כי ניתן לאסוף את המוצר ועל הרוכשת האחריות לבוא לאסוף את המוצר.  בתאום מראש מרחוב בצלאל 4 ברמת גן, מתחם הבורסה. ליידיס לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 4. מקרה והלקוחה או מי מטעמה לא תהייה נוכחת ולא יופיעו בעת מועד איסוף המוצר שנקבע בין הרוכשת לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוחה, דהיינו הלקוחה ביוזמתה תיפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד איסוף חדש. 
 5. אי איסוף המוצר במועד ע”י הרוכשת לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוחה מחובתה לשלם עבור המוצר ולא יקנה לה עילה לביטול העסקה. 
 6. המזמינה מתחייבת להודיע לליידיס על כל טעות במשלוח שקיבלה או אם קיבלה בטעות יותר ממוצר אחד שהזמינה, היה וטעות שכזו תתגלה ע”י לידייס מתחייבת המזמינה לשלם עבור המוצר את סכום ערכו בהתאם למחירון ליידיס/האתר ביום קבלת המוצר אליה בפועל. 

7. ביטול עסקה ע”י ליידיס/האתר

 1. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, ליידיס תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת, לקוחה שאינה עמדה בתנאי האתר. 
 2. בעת הרכישה ליידיס תראה את המוצר ללקוחה, במידה והיא מאשרת את  המוצר ולוקחת אותו מבית העסק אין אחריות על המוצרים לאחר מכן.
 3. לפי הקבוע בחוק, ניתן להחליף מוצר עד 48 שעות בעת רכישתו, אלא במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה ו/או רשלנות הלקוחה בשימוש במוצר, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוחה חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר מרגע לקיחתם ממשרדי העסק.

8. אחריות

 1. ליידיס אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוחות ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר /או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוחה ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוחה.
 2. הלקוחה תשא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לה ו/או לאתר ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתה, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות
 3. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. הלקוחה פוטרת את האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

9. פרטיות

 1. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. ליידיס מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הרוכשות אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 3. בלחיצה על כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברת ליידיס או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של ליידיס, בנוסף ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה יהיה עליכם לשלוח מייל להנהלת החברה וקבלת מייל חוזר המאשר קבלת המבוקש יהווה ראויה לאישור בקשתכם ו/או התקשרו לטלפון: 0524200637 באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 4. בהתאם להסכמת הלקוחה כדין, האתר יהיה רשאי לפנות אל הלקוחה מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו”ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (סמס) מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מלקוחה בכתב בכל עת.
 5. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 6. כמו כן, החברה תהא רשאית לאסוף מידע בקשר לגלישתך באתר ו/או באמצעות המידע אשר יימסר על ידך באופן פעיל, בין השאר באמצעות קבצי Cookies אשר יועתקו למחשב ממנו מתבצעת הגלישה, ניטור כתובת IP (או פרוטוקול תקשורת אחר).
 7. לידייס לא תשתף כל מידע אישי רגיש, מידע פרטי ו/או מידע מזהה שלך (מידע פרטי עשוי לכלול שמות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, תאריך לידה, מקום מגורים, וכו’) (“המידע האישי”), בלי לקבלת את הסכמתך האקטיבית מראש אלא אם נדרשה לעשות זאת מכוח (א) הדין החל, צו שיפוטי או הליך משפטי אחר; (ב) פעולות הקשורות לפעילות בלתי חוקית או לחשש מפני תרמית, מצבים שמעוררים חשד לאיום פוטנציאלי ו/או (ג) הפרת תקנון זה; הכל, בכפוף לדין החל. 
 8. עם זאת, החברה עשויה לספק את המידע האישי שלך לחברות בנות, לצדדים קשורים ו/או שותפיה וכן לעסקים ו/או לגורמים מהימנים אחרים לצורך עיבוד המידע האישי בשם החברה (“מקבלי המידע”) ו/או לצרכי סליקה (כולל חיוב בקשר לאמצעי תשלום מקוונים כגון PayPal – ככל שתאפשר החברה שימוש בערוץ זה.

10. קניין רוחני

 1. הקניין הרוחני והתכנים באתר בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של האתר ושל העוסק, או של צדדים שלישיים שהאתר קיבל מהם רישיון שימוש כדין.
 2. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של ” ladies don’t play Games ” ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 3. האתר שומר על כל זכויותיו וקנייניו בתכולת האתר, סימני המסחר ו/או כל מדיה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בשימושם. 
 4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשכפל, להוריד תמונות, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהאתר.

11. החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. האתר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 

מדיניות רישום השתתפות בקורסי פוקר ושחמט

מדיניות רישום השתתפות בקורסי פוקר ושחמט 

ליידיס שמחה על הצטרפותך לקהילת הליידיס ומקווה שתהני, תלמדי ותתפתחי איתנו. שימי לב, מדיניות זו כוללת את כלל הפעילות של ליידיס הכוללת: קורסים, טורנירים, חדר כושר ואירועים. תוכלו להתמצא באמצעות הכותרות אשר מתייחסות לסוג הפעילות.

כללי:
רלוונטי לכלל הפעילויות בליידיס, למעט מדיניות ביטולים אשר תלויה בסוג הפעילות.

1.1. להלן מדיניות הרישום וההשתתפות בקורסים מטעם “ליידיס”, ע.מ. 558431466.

1.2 הובהר והוסכם שמדיניות “ליידיס” פונה לכלל התלמידות הן בשחמט והן בפוקר , אך ישנם סייגים מדיניות ביטול  בלבד).

1.3ההרשמה להשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתפת לתנאים ולמדיניות הרישום. יובהר כי ההרשמה והרכישה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

1.4. בתקנון זה, “קורסים” – לרבות סדנאות, קורסים, מיני-קורסים, שיעורים, חדרי כושר, מפגשים חד-פעמיים בתחום הפוקר ובתחום השחמט וכיוצ”ב, בהנחיית ניב סופר, גיא קליין או מי מטעמם (“ליידיס”).

1.5. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמות מינימלי, אשר יקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתם של “ליידיס.”

1.6. מספר המקומות המקסימלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתם של “ליידיס”. רישום לקורס הינו על בסיס מקום פנוי.

1.7. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטת “ליידיס”, כפי שיפורסמו מעת לעת.

1.8. “ליידיס” רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הקורס, באופן חד צדדי ללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפות ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע”י המשתתפות.

1.9. “ליידיס” רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הקורס או במהלכו, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת, כי בשל נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות, אשר אינן ניתנות לשליטתה, מתכונתו הנוכחית של הקורס נקטעת ויתרת המפגשים נדחית למועד מאוחר יותר בו הנסיבות תאפשרנה לקיים את הקורס במתכונתו המקורית. במקרה שכזה לא יוענק החזר כספי כלשהו למשתתפות הקורס.

1.10. יוסכם שהמדיניות של “ליידיס” תקפה לכלל הבנות הלומדת בבית הספר בשחמט ובפוקר והתנאים חלים בהתאם לסוג הכרטיסייה (שחמט ופוקר).
  1.10.1 ל”ליידיס” תהיה הזכאות לשנות ולעדכן מחירים תאריכים ושעות לפי שיקולה הבלעדי.

רישום לפעילות:

1.11. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ועמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים מהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת השתתפות בקורס.

1.12. רכישה של קורס/טורניר/חדר כושר, הינה לשימוש אישי ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי. 

1.13. התשלום לקורס חייב להתבצע באופן מלא עד 10 ימים לפני מועד תחילת הקורס, לקוחה אשר רוצה לשריין את מקומה בקורס תשלם מקדמה של 30 אחוז מסה”כ עלות הקורס. במידה והלקוחה מכל סיבה בוחרת שלא להגיע לקורס, לא יוחזרו דמי המקדמה ששילמה.

1.14. במידה והתשלום של הלקוחה לא הועבר עד 10 יום לפני מועד פתיחת הקורס, לליידיס תהיה הזכות לבטל את ההרשמה של הלקוחה ולגבות את המקדמה.

ניתן לשלם באחד האמצעים הבאים:

1.13.1. באמצעות כרטיס אשראי הניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל.

1.13.2. באמצעות יישומוני העברת כספים מסוג “ביט” ” או פייבוקס.

1.13.3. באמצעות העברה בנקאית לפרטי הבנק שיסופקו על-ידי “ליידיס”.

1.13.4. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע”מ כחוק יבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

1.14. “ליידיס” ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.

1.15. ל”ליידיס” תהא הזכות שלא לקבל רישום של פלונית לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

1.16. ל”ליידיס” תהא הזכות להפסיק את השתתפותה של לקוחה בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.
ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי:

1.17. אלא אם כן צוין במפורש אחרת מתחת לקורס מסוים, יחולו התנאים הבאים על כל הקורסים.

1.18. לקוחה אשר מבקשת לבטל את השתתפותה בקורס תודיע על כך למנחים בכתב בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע”י “ליידיס”. הודעה בע”פ תגובה בהודעה בכתב.

1.19. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוחה מוותרת מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף.1.18 לעיל.

1.20. מתן אפשרות להקפאת קורס נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של “ליידיס”.

1.21. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שבוצעה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימים קודם למועד תחילת הקורס, תזכה את הלקוחה להחזר כל התשלומים ששילמה עבור הקורס למעט (סעיף 1.22)

1.22. לקוחה שתבטל את ההרשמה לקורס עד 14 יום לפתיחתו, תשלם 5% אחוז מסכום העסקה  או 100 ש”ח לפי הנמוך.
1.22.1. לקוחה אשר מבטלת את ההרשמה לקורס בין 14 יום ועד יום לפני מועד תחילת הקורס תשלם 30% מעלות הקורס.
1.22.2. לקוחה אשר השתתפה/החסירה במפגש הראשון ולאחר מכן ביטלה את השתתפותה תשלם 50% מעלות הקורס, במידה ולאחר השיעור הלקוחה החליטה שאינה מעוניינת להמשיך בקורס ,עליה להודיע לליידיס בכתב ברור תוך 24 שעות ממועד סיומו של השיעור הראשון, לאחר מועד זה לא תתאפשר אפשרות ביטול קורס והחזר כספי.

1.23. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוחה והחזר כספים יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוחה.

1.24. בנוסף לאמור לעיל, רשאית “ליידיס” לגבות מתלמידה שביטלה עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מ”ליידיס” ע”י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתם של “ליידיס” ולמשתתפות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

1.25. במקרה של ביטול עסקה יושבו ללא דיחוי ע”י הלקוחה כל החומרים שהתקבלו מ”ליידיס” במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע”י “ליידיס” ומידע אודות שאר המשתתפות בקורס.

1.26 לצורך האמור בתקנון זה “מועד תחילת הקורס” הינו מועד השיעור הראשון של הקורס יתקיים במועד מאוחר יותר.

קורס יסודות א’

1.27. הקורס יתקיים במתכונת של 4 מפגשים בני 3 שעות לכל מפגש. 

1.28.מספר המשתתפות המינימאלי הנדרש לפתיחת הקורס הינו 5 משתתפות. בכל שולחן יתכן מספר מרבי של 9 משתתפות סביב שולחן. 

 

קורס יסודות ב’:

1.29. הקורס יתקיים במתכונת של 6 מפגשים בני 3 שעות לכל מפגש הכוללים 5 מפגשי לימוד ו-1 מפגשי תרגול.

קורסים מקצועיים: 

1.30. רישום לקורס מותנה בידע קודם ובניסיון מעשי במשחק מול אנשים. אי-עמידה בתנאי הסף עשויה שלא לאפשר את הרישום לקורס. במידה והתברר בדיעבד כי המשתתפת נרשמה מבלי שעמדה בתנאי הסף, וכתוצאה מכך נגרמו נזקים כספיים ואחרים ל”ליידיס”, אותה משתתפת תישא בעלויות הכיסוי של הנזקים האמורים.

1.31. הקורס יתקיים במתכונת של 8 מפגשים בני 3 שעות לכל מפגש, הכוללים 6 מפגשי לימוד ו-2 מפגשי תרגול.

השלמות קורסים:
תקף לקורסי הפוקר והשחמט (למעט טורנירים, מסלול האונליין וחדרי הכושר)

1.32. משתתפת אשר מחסירה שיעור בקורסי היסודות תהיה זכאית להשלמה של מפגש קורס – 1 מקביל או קורס שיפתח עתידית, על בסיס מקום פנוי. משתתפת אשר החסירה שיעור בקורסים מקצועיים תהיה זכאית להשלמה של 2 מפגשים בקורס מקביל או קורס שיפתח עתידית, על בסיס מקום פנוי.
1.32.1. במידה ונקבע מועד להשלמה והתלמידה מעוניינת להחליפו במועד אחר, יש להודיע 7 ימים מראש למועד פתיחת הקורס הסמוך לקורס אשר סיימה ללמוד. תלמידה אשר תקבע מועד להשלמת המפגש ותחסירו לא תהיה זכאית לקבל מועד נוסף להשלמה אלא על פי שיקולה הבלעדי של “ליידיס”.

 

“חדר כושר לפוקר”:

לקוחות  “חדר כושר” ליידיס  משתמשות במערכת חיצונית הנקראת Boostapp.

מטרת המערכת היא אך ורק לשריון מקומות בשיעורי חדר הכושר על פי :

א. שעות וזמנים. 

ב.מגבלת רמת המשחק.

ג. סוגי מנוי/כרטיסיה. 

למען הסר ספק אין לראות במערכת Boostapp כאסמכתא לתשלום תוקף המנוי, אלא המנוי תלוי בתשלום שנעשה דרך מערכת חיצונית (הנקראת משולם), משם הלקוחה מקבלת את חשבוניות וקבלות מהעסקאות שרכשה דרך ליידיס.

 

ישנם מספר אפשרויות רכישה לפעילות חדרי הכושר
כרטיסייה: 

1.33. ניתן לרכוש כרטיסייה להשתתפות בכל עת. בכרטיסיה ארבעה מפגשים בני שעתיים וחצי למפגש, תוקף הכרטיסייה 60 ימים מעת הרכישה. לקוחה שלא ניצלה את הכניסה במועד לא תוכל להצטרף לאחר מכן ותצטרך לרכוש כרטיסיה חדשה.

1.34. ניתן לרכוש כניסה חד פעמית אשר מקנה אפשרות רישום אחד לחדר כושר “ליידיס”. תוקפה של כניסה חד פעמית הינו 30 יום מיום רכישת הכניסה, לקוחה שלא ניצלה את הכניסה במועד לא תוכל להצטרף לאחר מכן ותצטרך לרכוש כניסה חדשה.

1.35. כרטיסייה מוגבלת בתוקף ובאחריות הלקוחה לוודא את ניצול מלוא הכרטיסייה בתוך תקופת התוקף שלה. לא יינתן החזר כספי בגין אי-מימוש של כרטיסייה בתום תקופת התוקף שלה.

1.36. אפשרות להקפאת כרטיסייה או להארכה של תוקף הכרטיסייה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של “ליידיס”.

מנוי מתחדש:

1.37. ניתן לרכוש מנוי מתחדש דרך הוראת קבע המקנה כניסה שבועית אחת  לבחירה במהלך השבוע. כאשר מחזור פעילות הוא לחודש מעת הרכישה.

1.38. במידה ולקוחה רוצה להגיע יותר מפעם אחת תוכל להצטרף ללא עלות לחדרי כושר נוספים על בסיס מקום פנוי. בסיס מקום פנוי נפתח 3 שעות לפני מועד תחילת המפגש.

1.39.ביטול הוראת קבע של המנוי יתאפשר בהודעה כתובה למייל של ליידיס office@poqer.co.il. הביטול יכנס לתוקף תוך 21 ימים מקבלת ההודעה או בסיום מחזור פעיל  למנוי (המאוחר ביניהם).

“ליידיס אונליין”

1.40. השתתפות בליידיס מקוון פתוחה לחברות פעילות ב”ליידיס”.

1.41. הפעילות מתבצעת באמצעות תוכנת “GG”. התוכנה אינה בשליטתם של “ליידיס” והם אינם אחראים לכל תקלה או קושי בהפעלתה אצל משתמשות הקצה. 

1.42. רישום ל – “ליידיס אונליין” המקוון הוא למנוי חודשי מתחדש דרך הוראת קבע. בכל יום מתקיימים מספר משחקים. ניתן להשתתף במשחקים ללא הגבלה לכל תקופת המנוי.

1.43. משתתפת אשר מעוניינת לבטל את המנוי לחדר הכושר המקוון תודיע על כך בהודעה כתובה לכתובת המייל: office@poqer.co.il. ביטול המנוי ייכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש שבו ניתנה הודעת הביטול. 

טורניר

1.44. ההשתתפות בטורניר מצריכה ידע מוקדם בכללי המשחק. היעדר הידע הנדרש עשוי שלא לאפשר את השלמת רישום לטורניר ולמנוע את ההשתתפות בו.

1.45. מספר המשתתפות המינימאלי לפתיחת טורניר הינו 18 משתתפות.

1.45.1 הפרסים בטורניר הינם פרסים אישים אשר אינם ניתנים להעברה לצד שלישי.
1.45.2 תוקף מימוש הפרס הינו 30 ימים מיום הטורניר, לקוחה שלא מימשה את הפרס לא תהיה זכאית למימושו לאחר תום המועד.

1.46.הטורניר מתקיים בערב חד-פעמי אשר נמשך כ- 5-7 שעות.

ביטול השתתפות בטורניר

1.47. הודעת ביטול השתתפות בטורניר שתתקבל עד עשרה ימים לפני מועד הטורניר תזכה את הלקוחה בהחזר כל התשלומים ששילמה בגין הרשמה לטורניר. לקוחה שתבטל את ההרשמה לקורס עד 10 יום לפתיחתו, תשלם 5% מסכום העסקה  או 100 ש”ח לפי הנמוך.

1.48. הודעת ביטול השתתפות בטורניר שתתקבל בין 10 ימים ועד 3 ימים לפני מועד הטורניר תזכה את הלקוחה בכניסה לטורניר הבא. תוקף הזיכוי הוא ל – 30 ימים מהודעת ביטול הקורס או עד הטורניר העוקב אחריו.

1.49. הודעת ביטול השתתפות בטורניר שתתקבל בטווח של פחות מ – 3 ימים לפני מועד הטורניר לא תזכה את הלקוחה בכל החזר כספי שהוא, תהא סיבת הביטול אשר תהא. 

1.50. את הודעת ביטול השתתפות לשולח לכתובת המייל:  office@poqer.co.il.

שחמט
1.51. שחמט מחולק על פי רמות ועל פי קורסים.
1.51. קורס “יסודות השחמט”, רמת מתחילות – כל משתתפת רוכשת 8 מפגשים שבועיים של שעה וחצי. לקוחה אש
2. מסלול מסלול חד”כ לשחמט הינו מסלול מתחדש דרך הוראת קבע אשר נותנת למשתתפת כניסה שבועית במהלך חודש ימים מעת רכישת הכרטיסייה.

3.לקוחה אשר לא הגיעה למפגשי חד”כ לשחמט, לא תהיה זכאית להשלמת השיעורים ולהחזר כספי. במידה ופעילות ליידיס הוקפאה, יתווסף משך הזמן לתוקף המסלול.
4.מספר המשתתפות המינימאלי הנדרש לפתיחת הקורס הינו 6 משתתפות.

1.52. “ביטול הוראת קבע” במסלול מתקדמות ישלח בהודעה כתובה למייל ליידיס office@poqer.co.il. לאחר קבלת ההודעה, הביטול יכנס לתוקף תוך 21 ימים מיום שליחת ההודעה למייל או בסיום המחזור תשלום הנוכחי לפי המאוחר מביניהם.

1.53. בקורסי השחמט המשתתפת אחראית להגיע לכל המפגשים במסגרת הקורס.

1.54. משתתפת אשר מחסירה שיעור בקורסי השחמט תהיה זכאית להשלמה של מפגש קורס – 1 מקביל או קורס שיפתח עתידית, על בסיס מקום פנוי. 

1.54.א. במידה ונקבע מועד להשלמה והתלמידה מעוניינת להחליפו במועד אחר, יש להודיע 7 ימים מראש למועד פתיחת הקורס הסמוך לקורס אשר סיימה ללמוד. תלמידה אשר תקבע מועד להשלמת המפגש ותחסירו לא תהיה זכאית לקבל מועד נוסף להשלמה אלא על פי שיקולה הבלעדי של “ליידיס”.

 

הוראות נוספות באשר לרישום השתתפות בפעילות הכללית של ליידיס:

1.55. השימוש בחומרים שנמסרו ע”י “ליידיס” במהלך הקורס הינו לשימושו האישי של המשתתפות לצרכים האישיים של כל משתתפת בפני עצמה, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

1.56. “ליידיס” הינם בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות הטקסטים המופיעים בשיעורים והחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

1.57. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, לצלם, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של “ליידיס”.

1.58. הרשמה לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של “ליידיס”, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות קישור להסרה המצורף לכל פרסום.

 

הגבלת אחריות

1.59. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתם, ידיעותיהם וניסיונם של “ליידיס”. “ליידיס” אינם אחראים לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפות ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידן לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתפת בהסתמכה על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתה ובאחריותה הבלעדית.

1.60. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ עסקי, שיווקי, כלכלי, פסיכולוגי, זוגי או אחר.

1.61. הפעילויות מיועדת מגיל 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתפת הינה קטינה ו/או מי שנדרשת לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתפת לא תהיה זכאית לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידה ו”ליידיס” שומרים על זכותם למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותם כנגד המשתתפת בגין כל נזק שיגרם להם.

פרטיות

1.62.ב”ליידיס” תשמור על פרטיות המשתתפות שהמידע המסופק על-ידן בכפוף להוראות כל דין.

1.63. המשתתפת מאשרת “לליידיס” ליצור קשר בנוגע לנושאים  שיווקיים או כל חומר לימודי שיראה לנכון על ידי “ליידיס”, עדכונים ליצירת קשר באמצעים הבאים (WhatsApp ,אפליקציה המשמשת לניהול חדרי הכושר  , מייל , הודעת sms )

1.64. המשתתפות מסכימה שיצלמו תמונות במהלך הקורס לצורך שימוש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות. משתתפת שאינה מעוניינת להופיע בתמונות אלו תציין זאת באופן מפורש מבעוד מועד.

דבר אחד אחרון:
1.65. אנחנו רק רוצות לציין את המובן מאליו (עוד לפני עידן הקורונה): במידה ואינך מרגישה טוב או חווה את אחד מתסמיני הקורונה (חלילה) כמו: חום, שיעול וכו’ – חל איסור מוחלט להגיע למקום.

יש להישמע להוראות התו הירוק.

 

 
עדכון לשנת 2022

 054-749-9936
contact@poqer.co.il
ראול ולנברג 14, ת”א.

דברי איתנו

 054-749-9936
contact@poqer.co.il
ראול ולנברג 14, ת”א.

דברי איתנו