תקנון רכישה באתר או הרשמה לקורסי ליידיס 

ladies don’t play Games 

ברוכות הבאות לאתר מכירות אונליין של "ליידיס". אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה והכל כמפורט להלן.

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחידה ההתייחסות הינה ליחיד.ה ו/או לרבים.ות לפי העניין.

בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה שלנו בטלפון: 054-7499936, מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

אתר "ladies don’t play Games" הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות  ו/או משחקי פוקר/שחמט באונליין (להלן: "ליידיס ו/או האתר ו/או המועדון"). האתר מנוהל ע"י ______ניב סופר וגיא קליין_____ (להלן: "מפעילי האתר") במסגרת מאמצים לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

1. כללי 

 1. אנו מודים לך (להלן – "הגולשת/המזמינה/הלקוחה/משתתפת") על בחירתך להיכנס לאתר ולרכוש את מוצרי החברה (להלן: "המוצרים") בכפוף לתנאי שימוש אלה.
 2. הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – המזמינה. אנא קראי אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או רוכש את מוצרי בו. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה מצהירה בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קראה תקנון זה, כי הינה מסכימה להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לה ו/או למי מטעמה כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או העוסק המורשה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של האתר על פי תקנון זה.
 3. הגולשת/הרוכשת מצהירה כי היא מעל גיל 18 ובעלת כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה. 
 4. רכישה באתר מחייבת את הלקוחה לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטים המפורטים כשדות חובה בטופס הרכישה/הרשמה, ללא השלמת הליך זה לא ניתן יהיה לרכוש באתר.
 5. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוחה לא יהיו כל טענות כלפי ליידיס בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בסוף התקנון (שורה אחרונה לתקנון), וכל פעולה שבוצעה באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמשת ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלה, כתובת הMACID  של המחשב שלה או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולשת.
 8. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולשת לשירות אם הפרה את תנאי התקנון.
 9. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות  ו/או אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, הימורי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. 

2. תוכן האתר

 1. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות ו/או תקלה באתר ו/או הורדת האתר.
 2. ליידיס לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 3. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של הגולשת. 

3. רכישה – חנות:

 1. הזמנת מוצרים באתר תעשה ע"י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית, המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל. 
 2. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוחה המזמינה ואשר פרטי זהותה תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שתבחר הלקוחה להשתמש בכרטיס אשראי אחר, תזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.
 3. ליידיס מודיעה מראש כי לעיתים חלק מן המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה שכזה הלקוחה תהיה רשאית לבטל את הזמנתה. יחד עם זאת, ליידיס תהא רשאית להציג מוצרים חליפיים (בעלי מהות דומה) ולהציעם ללקוחה חלף המוצרים אשר רכשה.
 4. מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי.
 5. כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולשת ואשר סורב ע"י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה.
 6. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 7. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים דרך PCI.
 8. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה והמזמינה תקבל מייל ייחודי שיהווה אסמכתא לקבלת הרכישה באתר. 
 9. מחיר המוצרים באתר כוללים מע"מ. 
 10. ליידיס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

4. שינוי, החזרות וביטולים

 1. על הלקוחה לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לה בעת האספקה ו/או בעת הרכישה.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוחה לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוחה להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוחה את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוחה, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. 
 3. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה וזאת תוך 48 שעות מיום ביצוע העסקה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה בכתב בפקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר ודמי ביטול העסקה כולל ביטול בחברת אשראי תחולנה על הלקוחה. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 15 יום מתאריך רכישת המוצר.
 4. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. ליידיס לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

5. אספקה והובלת המוצר

 1. ליידיס לא מבצעת משלוחים עבור המוצרים שנרכשו באתר אלא באיסוף עצמי של הלקוח בבית העסק, בראול ולנברג 14, ת"א בתיאום מראש מול בית העסק.

6. ביטול עסקה ע"י ליידיס/האתר

 1. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, ליידיס תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת, לקוח שאינו עמד בתנאי האתר. 
 2. אספקת המוצר באיסוף עצמי
 3. תוך 7 ימי עסקים, ליידיס תדאג לעדכן את הרוכשת כי ניתן לאסוף את המוצר ועל הרוכשת האחריות לבוא לאסוף את המוצר.  בתאום מראש מרחוב בצלאל 4 ברמת גן, מתחם הבורסה. ליידיס לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 4. מקרה והלקוחה או מי מטעמה לא תהייה נוכחת ולא יופיעו בעת מועד איסוף המוצר שנקבע בין הרוכשת לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוחה, דהיינו הלקוחה ביוזמתה תיפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד איסוף חדש. 
 5. אי איסוף המוצר במועד ע"י הרוכשת לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוחה מחובתה לשלם עבור המוצר ולא יקנה לה עילה לביטול העסקה. 
 6. המזמינה מתחייבת להודיע לליידיס על כל טעות במשלוח שקיבלה או אם קיבלה בטעות יותר ממוצר אחד שהזמינה, היה וטעות שכזו תתגלה ע"י לידייס מתחייבת המזמינה לשלם עבור המוצר את סכום ערכו בהתאם למחירון ליידיס/האתר ביום קבלת המוצר אליה בפועל. 

7. ביטול עסקה ע"י ליידיס/האתר

 1. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, ליידיס תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת, לקוחה שאינה עמדה בתנאי האתר. 
 2. בעת הרכישה ליידיס תראה את המוצר ללקוחה, במידה והיא מאשרת את  המוצר ולוקחת אותו מבית העסק אין אחריות על המוצרים לאחר מכן.
 3. לפי הקבוע בחוק, ניתן להחליף מוצר עד 48 שעות בעת רכישתו, אלא במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה ו/או רשלנות הלקוחה בשימוש במוצר, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוחה חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר מרגע לקיחתם ממשרדי העסק.

8. אחריות

 1. ליידיס אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוחות ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר /או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוחה ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוחה.
 2. הלקוחה תשא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לה ו/או לאתר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתה, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות
 3. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. הלקוחה פוטרת את האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

9. פרטיות

 1. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. ליידיס מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הרוכשות אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 3. בלחיצה על כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת ליידיס או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של ליידיס, בנוסף ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה יהיה עליכם לשלוח מייל להנהלת החברה וקבלת מייל חוזר המאשר קבלת המבוקש יהווה ראויה לאישור בקשתכם ו/או התקשרו לטלפון: 0524200637 באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 4. בהתאם להסכמת הלקוחה כדין, האתר יהיה רשאי לפנות אל הלקוחה מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (סמס) מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מלקוחה בכתב בכל עת.
 5. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 6. כמו כן, החברה תהא רשאית לאסוף מידע בקשר לגלישתך באתר ו/או באמצעות המידע אשר יימסר על ידך באופן פעיל, בין השאר באמצעות קבצי Cookies אשר יועתקו למחשב ממנו מתבצעת הגלישה, ניטור כתובת IP (או פרוטוקול תקשורת אחר).
 7. לידייס לא תשתף כל מידע אישי רגיש, מידע פרטי ו/או מידע מזהה שלך (מידע פרטי עשוי לכלול שמות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, תאריך לידה, מקום מגורים, וכו') ("המידע האישי"), בלי לקבלת את הסכמתך האקטיבית מראש אלא אם נדרשה לעשות זאת מכוח (א) הדין החל, צו שיפוטי או הליך משפטי אחר; (ב) פעולות הקשורות לפעילות בלתי חוקית או לחשש מפני תרמית, מצבים שמעוררים חשד לאיום פוטנציאלי ו/או (ג) הפרת תקנון זה; הכל, בכפוף לדין החל. 
 8. עם זאת, החברה עשויה לספק את המידע האישי שלך לחברות בנות, לצדדים קשורים ו/או שותפיה וכן לעסקים ו/או לגורמים מהימנים אחרים לצורך עיבוד המידע האישי בשם החברה ("מקבלי המידע") ו/או לצרכי סליקה (כולל חיוב בקשר לאמצעי תשלום מקוונים כגון PayPal – ככל שתאפשר החברה שימוש בערוץ זה.

10. קניין רוחני

 1. הקניין הרוחני והתכנים באתר בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של האתר ושל העוסק, או של צדדים שלישיים שהאתר קיבל מהם רישיון שימוש כדין.
 2. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של " ladies don’t play Games " ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 3. האתר שומר על כל זכויותיו וקנייניו בתכולת האתר, סימני המסחר ו/או כל מדיה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בשימושם. 
 4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשכפל, להוריד תמונות, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהאתר.

11. החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. האתר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

מדיניות רישום השתתפות בקורסי פוקר ושחמט

מדיניות רישום השתתפות בקורסי פוקר ושחמט 

ליידיס שמחה על הצטרפותך לקהילת הליידיס ומקווה שתהני, תלמדי ותתפתחי איתנו. שימי לב, מדיניות זו כוללת את כלל הפעילות של ליידיס הכוללת: קורסים, טורנירים, חדר כושר ואירועים. תוכלו להתמצא באמצעות הכותרות אשר מתייחסות לסוג הפעילות.

כללי:
רלוונטי לכלל הפעילויות בליידיס, למעט מדיניות ביטולים אשר תלויה בסוג הפעילות.

 

1.1. להלן מדיניות הרישום וההשתתפות בקורסים מטעם "ליידיס", ע.מ. 558431466.

1.2 הובהר והוסכם שמדיניות "ליידיס" פונה לכלל התלמידות הן בשחמט והן בפוקר , אך ישנם סייגים מדיניות ביטול  בלבד).

1.3ההרשמה להשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתפת לתנאים ולמדיניות הרישום. יובהר כי ההרשמה והרכישה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

1.4. בתקנון זה, "קורסים" – לרבות סדנאות, קורסים, מיני-קורסים, שיעורים, חדרי כושר, מפגשים חד-פעמיים בתחום הפוקר ובתחום השחמט וכיוצ"ב, בהנחיית ניב סופר, גיא קליין או מי מטעמם ("ליידיס").

1.5. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמות מינימלי, אשר יקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתם של "ליידיס."

1.6. מספר המקומות המקסימלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתם של "ליידיס". רישום לקורס הינו על בסיס מקום פנוי.

1.7. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטת "ליידיס", כפי שיפורסמו מעת לעת.

1.8. "ליידיס" רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הקורס, באופן חד צדדי ללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפות ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפות.

1.9. "ליידיס" רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הקורס או במהלכו, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת, כי בשל נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות, אשר אינן ניתנות לשליטתה, מתכונתו הנוכחית של הקורס נקטעת ויתרת המפגשים נדחית למועד מאוחר יותר בו הנסיבות תאפשרנה לקיים את הקורס במתכונתו המקורית. במקרה שכזה לא יוענק החזר כספי כלשהו למשתתפות הקורס.

1.10. יוסכם שהמדיניות של "ליידיס" תקפה לכלל הבנות הלומדת בבית הספר בשחמט ובפוקר והתנאים חלים בהתאם לסוג הכרטיסייה (שחמט ופוקר).
  1.10.1 ל"ליידיס" תהיה הזכאות לשנות ולעדכן מחירים תאריכים ושעות לפי שיקולה הבלעדי.

רישום לפעילות:

1.11. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ועמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים מהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת השתתפות בקורס.

1.12. רכישה של קורס/טורניר/חדר כושר, הינה לשימוש אישי ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי. 

1.13. התשלום לקורס חייב להתבצע באופן מלא עד 10 ימים לפני מועד תחילת הקורס, לקוחה אשר רוצה לשריין את מקומה בקורס תשלם מקדמה של 30 אחוז מסה"כ עלות הקורס. במידה והלקוחה מכל סיבה בוחרת שלא להגיע לקורס, לא יוחזרו דמי המקדמה ששילמה.

1.14. במידה והתשלום של הלקוחה לא הועבר עד 10 יום לפני מועד פתיחת הקורס, לליידיס תהיה הזכות לבטל את ההרשמה של הלקוחה ולגבות את המקדמה.

ניתן לשלם באחד האמצעים הבאים:

1.13.1. באמצעות כרטיס אשראי הניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל.

1.13.2. באמצעות יישומוני העברת כספים מסוג "ביט" " או פייבוקס.

1.13.3. באמצעות העברה בנקאית לפרטי הבנק שיסופקו על-ידי "ליידיס".

1.13.4. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק יבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

1.14. "ליידיס" ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.

1.15. ל"ליידיס" תהא הזכות שלא לקבל רישום של פלונית לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

1.16. ל"ליידיס" תהא הזכות להפסיק את השתתפותה של לקוחה בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

 

 

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי:

1.17. אלא אם כן צוין במפורש אחרת מתחת לקורס מסוים, יחולו התנאים הבאים על כל הקורסים.

1.18. לקוחה אשר מבקשת לבטל את השתתפותה בקורס תודיע על כך למנחים בכתב בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י "ליידיס". הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.

1.19. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוחה מוותרת מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף.1.18 לעיל.

1.20. מתן אפשרות להקפאת קורס נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של "ליידיס".

1.21. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שבוצעה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימים קודם למועד תחילת הקורס, תזכה את הלקוחה להחזר כל התשלומים ששילמה עבור הקורס למעט (סעיף 1.22)

1.22. לקוחה שתבטל את ההרשמה לקורס עד 14 יום לפתיחתו, תשלם 5% אחוז מסכום העסקה  או 100 ש"ח לפי הנמוך.
1.22.1. לקוחה אשר מבטלת את ההרשמה לקורס בין 14 יום ועד יום לפני מועד תחילת הקורס תשלם 30% מעלות הקורס.
1.22.2. לקוחה אשר השתתפה/החסירה במפגש הראשון ולאחר מכן ביטלה את השתתפותה תשלם 50% מעלות הקורס, במידה ולאחר השיעור הלקוחה החליטה שאינה מעוניינת להמשיך בקורס ,עליה להודיע לליידיס בכתב ברור תוך 24 שעות ממועד סיומו של השיעור הראשון, לאחר מועד זה לא תתאפשר אפשרות ביטול קורס והחזר כספי.

1.23. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוחה והחזר כספים יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוחה.

1.24. בנוסף לאמור לעיל, רשאית "ליידיס" לגבות מתלמידה שביטלה עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מ"ליידיס" ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתם של "ליידיס" ולמשתתפות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

1.25. במקרה של ביטול עסקה יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוחה כל החומרים שהתקבלו מ"ליידיס" במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י "ליידיס" ומידע אודות שאר המשתתפות בקורס.

1.26 לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הקורס" הינו מועד השיעור הראשון של הקורס יתקיים במועד מאוחר יותר.

 

קורס יסודות א'

1.27. הקורס יתקיים במתכונת של 4 מפגשים בני 3 שעות לכל מפגש. 

1.28.מספר המשתתפות המינימאלי הנדרש לפתיחת הקורס הינו 5 משתתפות. בכל שולחן יתכן מספר מרבי של 9 משתתפות סביב שולחן. 

 

קורס יסודות ב':

1.29. הקורס יתקיים במתכונת של 6 מפגשים בני 3 שעות לכל מפגש הכוללים 5 מפגשי לימוד ו-1 מפגשי תרגול.

 

קורסים מקצועיים: 

1.30. רישום לקורס מותנה בידע קודם ובניסיון מעשי במשחק מול אנשים. אי-עמידה בתנאי הסף עשויה שלא לאפשר את הרישום לקורס. במידה והתברר בדיעבד כי המשתתפת נרשמה מבלי שעמדה בתנאי הסף, וכתוצאה מכך נגרמו נזקים כספיים ואחרים ל"ליידיס", אותה משתתפת תישא בעלויות הכיסוי של הנזקים האמורים.

1.31. הקורס יתקיים במתכונת של 8 מפגשים בני 3 שעות לכל מפגש, הכוללים 6 מפגשי לימוד ו-2 מפגשי תרגול.

השלמות קורסים:
תקף לקורסי הפוקר והשחמט (למעט טורנירים, מסלול האונליין וחדרי הכושר)

1.32. משתתפת אשר מחסירה שיעור בקורסי היסודות תהיה זכאית להשלמה של מפגש קורס – 1 מקביל או קורס שיפתח עתידית, על בסיס מקום פנוי. משתתפת אשר החסירה שיעור בקורסים מקצועיים תהיה זכאית להשלמה של 2 מפגשים בקורס מקביל או קורס שיפתח עתידית, על בסיס מקום פנוי.
1.32.1. במידה ונקבע מועד להשלמה והתלמידה מעוניינת להחליפו במועד אחר, יש להודיע 7 ימים מראש למועד פתיחת הקורס הסמוך לקורס אשר סיימה ללמוד. תלמידה אשר תקבע מועד להשלמת המפגש ותחסירו לא תהיה זכאית לקבל מועד נוסף להשלמה אלא על פי שיקולה הבלעדי של "ליידיס". 

"חדר כושר לפוקר":

לקוחות  "חדר כושר" ליידיס  משתמשות במערכת חיצונית הנקראת Boostapp.

מטרת המערכת היא אך ורק לשריון מקומות בשיעורי חדר הכושר על פי :

א. שעות וזמנים. 

ב.מגבלת רמת המשחק.

ג. סוגי מנוי/כרטיסיה. 

למען הסר ספק אין לראות במערכת Boostapp כאסמכתא לתשלום תוקף המנוי, אלא המנוי תלוי בתשלום שנעשה דרך מערכת חיצונית (הנקראת משולם), משם הלקוחה מקבלת את חשבוניות וקבלות מהעסקאות שרכשה דרך ליידיס.

 

ישנם מספר אפשרויות רכישה לפעילות חדרי הכושר
כרטיסייה: 

1.33. ניתן לרכוש כרטיסייה להשתתפות בכל עת. בכרטיסיה ארבעה מפגשים בני שעתיים וחצי למפגש, תוקף הכרטיסייה 60 ימים מעת הרכישה. לקוחה שלא ניצלה את הכניסה במועד לא תוכל להצטרף לאחר מכן ותצטרך לרכוש כרטיסיה חדשה.

1.34. ניתן לרכוש כניסה חד פעמית אשר מקנה אפשרות רישום אחד לחדר כושר "ליידיס". תוקפה של כניסה חד פעמית הינו 30 יום מיום רכישת הכניסה, לקוחה שלא ניצלה את הכניסה במועד לא תוכל להצטרף לאחר מכן ותצטרך לרכוש כניסה חדשה.

1.35. כרטיסייה מוגבלת בתוקף ובאחריות הלקוחה לוודא את ניצול מלוא הכרטיסייה בתוך תקופת התוקף שלה. לא יינתן החזר כספי בגין אי-מימוש של כרטיסייה בתום תקופת התוקף שלה.

1.36. אפשרות להקפאת כרטיסייה או להארכה של תוקף הכרטיסייה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של "ליידיס".

מנוי מתחדש:

1.37. ניתן לרכוש מנוי מתחדש דרך הוראת קבע המקנה כניסה שבועית אחת  לבחירה במהלך השבוע. כאשר מחזור פעילות הוא לחודש מעת הרכישה.

1.38. במידה ולקוחה רוצה להגיע יותר מפעם אחת תוכל להצטרף ללא עלות לחדרי כושר נוספים על בסיס מקום פנוי. בסיס מקום פנוי נפתח 3 שעות לפני מועד תחילת המפגש.

1.39.ביטול הוראת קבע של המנוי יתאפשר בהודעה כתובה למייל של ליידיס office@poqer.co.il. הביטול יכנס לתוקף תוך 21 ימים מקבלת ההודעה או בסיום מחזור פעיל  למנוי (המאוחר ביניהם).

 

"ליידיס אונליין"

1.40. השתתפות בליידיס מקוון פתוחה לחברות פעילות ב"ליידיס".

1.41. הפעילות מתבצעת באמצעות תוכנת "GG". התוכנה אינה בשליטתם של "ליידיס" והם אינם אחראים לכל תקלה או קושי בהפעלתה אצל משתמשות הקצה. 

1.42. רישום ל – "ליידיס אונליין" המקוון הוא למנוי חודשי מתחדש דרך הוראת קבע. בכל יום מתקיימים מספר משחקים. ניתן להשתתף במשחקים ללא הגבלה לכל תקופת המנוי.

1.43. משתתפת אשר מעוניינת לבטל את המנוי לחדר הכושר המקוון תודיע על כך בהודעה כתובה לכתובת המייל: office@poqer.co.il. ביטול המנוי ייכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש שבו ניתנה הודעת הביטול. 

 

טורניר

1.44. ההשתתפות בטורניר מצריכה ידע מוקדם בכללי המשחק. היעדר הידע הנדרש עשוי שלא לאפשר את השלמת רישום לטורניר ולמנוע את ההשתתפות בו.

1.45. מספר המשתתפות המינימאלי לפתיחת טורניר הינו 18 משתתפות.

1.45.1 הפרסים בטורניר הינם פרסים אישים אשר אינם ניתנים להעברה לצד שלישי.
1.45.2 תוקף מימוש הפרס הינו 30 ימים מיום הטורניר, לקוחה שלא מימשה את הפרס לא תהיה זכאית למימושו לאחר תום המועד.

1.46.הטורניר מתקיים בערב חד-פעמי אשר נמשך כ- 5-7 שעות.

ביטול השתתפות בטורניר

1.47. הודעת ביטול השתתפות בטורניר שתתקבל עד עשרה ימים לפני מועד הטורניר תזכה את הלקוחה בהחזר כל התשלומים ששילמה בגין הרשמה לטורניר. לקוחה שתבטל את ההרשמה לקורס עד 10 יום לפתיחתו, תשלם 5% מסכום העסקה  או 100 ש"ח לפי הנמוך.

1.48. הודעת ביטול השתתפות בטורניר שתתקבל בין 10 ימים ועד 3 ימים לפני מועד הטורניר תזכה את הלקוחה בכניסה לטורניר הבא. תוקף הזיכוי הוא ל – 30 ימים מהודעת ביטול הקורס או עד הטורניר העוקב אחריו.

1.49. הודעת ביטול השתתפות בטורניר שתתקבל בטווח של פחות מ – 3 ימים לפני מועד הטורניר לא תזכה את הלקוחה בכל החזר כספי שהוא, תהא סיבת הביטול אשר תהא. 

1.50. את הודעת ביטול השתתפות לשולח לכתובת המייל:  office@poqer.co.il.

 

שחמט
1.51. שחמט מחולק על פי רמות ועל פי קורסים.
1.51. קורס "יסודות השחמט", רמת מתחילות – כל משתתפת רוכשת 8 מפגשים שבועיים של שעה וחצי. לקוחה אש
2. מסלול מסלול חד"כ לשחמט הינו מסלול מתחדש דרך הוראת קבע אשר נותנת למשתתפת כניסה שבועית במהלך חודש ימים מעת רכישת הכרטיסייה.

3.לקוחה אשר לא הגיעה למפגשי חד"כ לשחמט, לא תהיה זכאית להשלמת השיעורים ולהחזר כספי. במידה ופעילות ליידיס הוקפאה, יתווסף משך הזמן לתוקף המסלול.
4.מספר המשתתפות המינימאלי הנדרש לפתיחת הקורס הינו 6 משתתפות.

 

1.52. "ביטול הוראת קבע" במסלול מתקדמות ישלח בהודעה כתובה למייל ליידיס office@poqer.co.il. לאחר קבלת ההודעה, הביטול יכנס לתוקף תוך 21 ימים מיום שליחת ההודעה למייל או בסיום המחזור תשלום הנוכחי לפי המאוחר מביניהם.

1.53. בקורסי השחמט המשתתפת אחראית להגיע לכל המפגשים במסגרת הקורס.

1.54. משתתפת אשר מחסירה שיעור בקורסי השחמט תהיה זכאית להשלמה של מפגש קורס – 1 מקביל או קורס שיפתח עתידית, על בסיס מקום פנוי. 

1.54.א. במידה ונקבע מועד להשלמה והתלמידה מעוניינת להחליפו במועד אחר, יש להודיע 7 ימים מראש למועד פתיחת הקורס הסמוך לקורס אשר סיימה ללמוד. תלמידה אשר תקבע מועד להשלמת המפגש ותחסירו לא תהיה זכאית לקבל מועד נוסף להשלמה אלא על פי שיקולה הבלעדי של "ליידיס"

 

משלחת ליידיס:

ליידיס – תקנון תנאי שימוש במבצע "חבילה לאליפות ישראל בפוקר"

 

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל המבצע משלחת הנשים לאליפות ישראל בפוקר, אשר תיערך בחוץ לארץ, כולל סיבסודים, הטבות, שדרוגים ונלווים למיניהם.

המשך הפעילות באתר הינו בכפוף לתנאי ההסכם ומותנה באישורו.

 

 1. הגדרות

  1. "ליידיס" או "החברה" ליידיס המפעילה את בית הספר לפוקר "Ladies Don't Play Poqer".

  2. "חַבְרַת ליידיס" או "לקוחה" אישה אשר פעילה בחדר הכושר של ליידיס מתחילת תקופת המבצע אך אשר השתתפה בלפחות חצי שנה של חדר כושר או אשר השתתפה בלפחות בשלושה קורסים או אשר השתתפה בלפחות 10 טורנירים מתחילת תקופת המבצע (נכון למועד פרסום התקנון).

  3. "זוכה" חברת ליידיס אשר זכתה בחבילה, בין אם בסבסוד מלא ובין אם בסבסוד חלקי.

  4. "חברת המשלחת" חברת ליידיס אשר זכתה בחבילה + מקומות 4 עד 9 אשר הצטרפו לנסיעה לטורניר + חברות ליידיס נוספות אשר לא זכו בחבילת ליידיס או בשדרוגים, אבל רכשו חבילה בנפרד והצטרפו לנסיעה.

  5. "המבצע" מבצע מוגבל בזמן לזכות בחבילה לאליפות ישראל בפוקר.

  6. "שירות" השירות שליידיס נותנת, בין בקשר למבצע לחבילה ובין אם לאו.

  7. "חבילת ליידיס" או "החבילה" או "ההטבה" חבילת נסיעה לאליפות ישראל בפוקר הכוללת טיסה + מלון. 

  8. "נלווים" תוספת לחבילת הבסיס הכוללת אוטובוס והסעה למלון + העברות/מיסים.

  9. "שדרוגים לחבילה" או "השדרוגים" תכנון מקצועי + ליווי מנטלי ואסטרטגי + אוטובוס והסעות + צילומים (כולל צלם מקצועי מלווה) + מוצרי ליידיס + חבילת פינוק בחדרים + ערב בילוי וסיור.

  10. "מלאי חבילות ליידיס" היקף החבילות מוגבל לסך של 9 חבילות: אחת בסבסוד מלא + שתיים בסבסוד חלקי + 6 בהנחה, או לפי שיקול דעתה הבלעדי של ליידיס השומרת לעצמה את הזכות להקטין את כמות החבילות בהתאם לשיקולים שלה, ובכל מקרה לא יעלה מספר החבילות על 9.

  11. "IPC" או "צד שלישי" – חברת טופ פייר הפקות ונופש בע"מ, המארגנת של אליפות ישראל בפוקר וספקית החבילות.

  12. "אתר הליידיס" אתר האינטרנט של הליידיס שכתובתו: http://poqer.co.il/ (או כל כתובת אחרת עליה תודיע ליידיס).

  13. "תקופת המבצע" – החל ביום 01.01.2021 ויימשך עד ליום 13.03.2022 בשעה 06:00, שעון ישראל.

  14. "השירות" השירות אשר ניתן באופן כללי ע"י ליידיס ללקוחות ולזוכות, מעבר למבצע.

  15. "הטורניר" אליפות ישראל בפוקר לשנת 2022.

  16. "סדרה" או "סדרת מפגשים" סדרה של מפגשי חדר כושר שבסיומן נספר הניקוד של כל חברת ליידיס ומתקבלת זוכה.

ולהלן עיקרי התנאים לעיונך:

 1. כללי

  1. תנאי שימוש אלה (להלן: "התנאים") מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת ההשתתפות במבצע ובשירות של ליידיס (להלן: "השירות") באינטרנט או במדיה הסלולרית. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב במלואו בינך לבין ליידיס (לרבות תאגידים הקשורים אליה, שותפויות וחברות בת שלה או חברות משתפות עמה פעולה במבצע זה), שהינה בעלת כל הזכויות בשירות, ולכן מומלץ שתקראי אותם בקפידה בטרם השתתפות במבצע או שימוש ומימוש ההטבה.

  2. גמירות דעת בשימוש בעצם עשיית השימוש בשירות של ליידיס, בין אם באתר, במבצע או בתכנים הכלולים בהם, על מנת להשתתף, במבצע או לקבל את ההטבה, מבטאים הסכמה מצד הלקוחה לתנאים הקבועים בתקנון זה ובתקנון החברה.

  3. גמירות דעת במימוש – בקשה או קבלה או מימוש של ההטבה או הסתייעות בשירותי IPC ובשירותי ליידיס במימוש, מעידה על הסכמת הלקוחה לתנאי תקנון זה.

  4. יחסי גומלין מול IPC – התנאים בתקנון זה מהווים גם הסכם כללי בין הלקוחה לבין IPC.

  5. כפל מבצעים לא יהיה כפל מבצעים והטבות.

  6. הסכמות נוספות – למען הסר ספק ולמען הסדר הטוב, יחודד כי הסכמתך לתנאי התקנון , הנך מביעה הסכמתך לתנאים שלהלן:

   1. למדיניות הפרטיות של ליידיס (להלן: ״מדיניות הפרטיות״).

   2. לתקנון של ליידיס (להלן: "התקנון").

   3. מדיניות זכויות היוצרים של ליידיס (להלן: "מדיניות זכויות יוצרים״).

  7. אי הסכמה לתנאי השירות – אם אינך מסכימה לתנאים הללו, או לחלק כלשהו מהם, את מנועה משימוש בשירות ועליך להפסיקו. במידה ובחרת להשתתף במבצע, חזקה עליך כי את מסכימה לכל תנאי השימוש.

  8. כפיפות דין – מובהר, כי תנאי תקנון זה כפופים לשינויים להוראות כל דין או הוראות כל רשות מוסכמת, לרבות הוראות משרדי הממשלה.

  9. הודעה על שינויים – כל הודעה בדבר שינוי התנאים הכללים או מתן החבילות ומימושן, לרבות הפסקתן, תפורסם לפי שיקול דעת ליידיס ו- IPC כאמור להלן בכפוף לכל דין.

  10. מחיר החבילה – מחיר טיסה הלוך ושוב + מלון 4 לילות חצי פנסיון מוערך בסך של כ- 1,800 ש"ח, אך המחירים עלולים להשתנות בהתאם ליעד הטיסה, תאריך הטיסה ושדרוגים אישים של הלקוחות. ליידיס תדאג ותעשה את מיטב המאמצים לשמור ולהשיג את המחיר הטוב ביותר אך לא מתחייבת שמחיר החבילה לא ישתנה בהתאם למשתנים שונים.

  11. שינויים במדיניות של צד שלישי – IPC תהא רשאית להפסיק עם מתן החבילות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות במהלך תקופת המבצע, ולא תהא לכל חברת ליידיס או זוכה כל תלונה או טענה כלפי ליידיס באם יקרה כן.

  12. עיקרי התנאים המודגשים להלן נועדו לנוחותך בלבד עיקרי תנאים אלו אינם באים במקום תנאי השימוש או התקנון המלאים ואין לפרש את הימצאותם בסעיף זה הכוונה לבטא את קדימותם או עליונותם ביחס לתנאים והתניות אחרות מטעם ליידיס.

  13. המידע ש-IPC מספק גובר המידע שליידיס מספקת לא נועד להחליף את המידע המצוי באתר ובפרסומים הרשמיים של IPC. יתרה מזו, המידע שליידיס מספקת לא נועד להחליף את המידע ש- IPC מספק לך על מועדים מדויקים, שעות מדויקות, מיקום מדויק או זמני טיסות ופירוט החבילות.

מובהר, כי ליידיס אינה יכולה לערוב לאמינותו או למהימנותו של מידע של IPC בכל זמן.

הינך כמובן מוזמנת ליצור איתנו קשר בכל מידע מוטעה שקיבלת מ- IPC ואנו נבחן זאת לעומק.

 1. גיל המשתמש – השימוש בשירות נועד ללקוחות המצויות בגיל החוקי הנדרש על מנת לשחק פוקר בקזינו המדינה בה תיערך הטורניר. בכל מקרה, זוכה אשר תהא מתחת לגיל המותר, החבילה שלה תבוטל ע"י ליידיס, עם קבלת הודעה.

 2. פרטיות – הפרטיות שלך חשובה לנו. בעת השימוש בשירות, מידע אישי עשוי להימסר על ידך או להיאסף על ידי ליידיס, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו, בכתובת: (קישור לכתובת האתר של מדיניות הפרטיות).

מדיניות הפרטיות מסבירה את הנהלים שלנו בכל הנוגע לשימוש במידע האישי שלך, ואנו מבקשים שתקדישי זמן לקרוא בקפידה מדיניות זו. בעצם קבלת תנאים אלו, הינך מאשרת ומסכימה כי ליידיס תאסוף, תאחסן ותשתמש במידע האישי שלך בכפוף לאמור בסעיף זה, במדיניות הפרטיות ובהתאם לכל דין.

 

 1. השירות והחבילה

  1. מהו השירות

   1. ליידיס מספקת בית לשחקניות הפוקר והשחמט בישראל. המטרה היא לקדם נשים בתחומים אלו בין השאר באמצעות השתתפות וייצוג נשים בטורנירים שונים.

   2. ליידיס מאפשרת לנשים רבות מכל רחבי המדינה להיפגש לחווית למידה מיוחדת, מהנה, מעשירה ומעצימה, כולל יציאה מהשגרה עם הטבות וחבילות נושאות פרסים.

  2. מהי חבילת ליידיס

   1. חבילת ליידיס כוללת את הדברים הבאים:

    1. טיסה הלוך וחזור.

    2. 4 לילות ואירוח חצי פנסיון במלון בסמוך לטורניר.

   2. הנלווים של החבילה כוללים את הדברים הבאים:

    1. אוטובוס והסעה למלון.

    2. עזרה ברישום.

    3. עזרה בהעברות ומיסים במידת הצורך.

   3. השדרוגים של החבילה כוללים את הדברים הבאים:

    1. טורניר דמה עם צוות הליידיס (לפני הנסיעה).

    2. מפגש ללימוד טורנירים למשך 45 דקות (לפני הנסיעה).

    3. מפגש של בניית אסטרטגיה למשך 45 דקות (לפני הנסיעה).

    4. שיחה אישית של צוות ליידיס על תיאום ציפיות ועמידה ביעדים (לפני הנסיעה).

    5. תכנון מקצועי בכל בוקר של הטורניר המרכזי של 30 דקות.

    6. אוטובוס הסעה לקניון למתחמי בילוי.

    7. חולצות וכובעים ממותגים של ליידיס.

    8. סרטון ותמונות מסוף המשלחת – כולל ליווי של צלם מקצועי.

    9. חבילת פינוקים של ליידיס בחדרי המלון.

    10. ערב בילוי משותף – סיור הכולל הסעה ומדריך.

   4. בנוסף, יהיו זכאיות כל חברות המשלחת להשתתף בארוחת שישי משותפת, בעלות של האוכל והשתיה בלבד.

   5. חבילת ליידיס היא חבילה סטנדרטית לאדם בחדר זוגי (שני אנשים בחדר).

   6. ישנן אופציות משודרגות בתוספת תשלום (סוויטה, חדר יחיד וכיוצ"ב).

   7. המחירים המדוייקים יפורסמו בסמוך למועד הטורניר.

  3. תוקפה והיקפה של המבצע והחבילה

   1. המבצע הינו לזמן מוגבל.

   2. בתקופת המבצע יונפקו לכל היותר 9 חבילות או עד לתקרה שתקבע ליידיס, כאשר רק חבילה אחת תזכה לסבסוד מלא וכל השאר להנחות משמעותיו, כפי שיפורט בסעיף 3.4.6.

   3. ספירת הניקוד של חברות הליידיס החלה ביום 01.01.2021 ותימשך עד ליום 28.02.2022 בשעה 23:00. יחד עם זאת, בכל הנוגע לטורנירים, הספירה תימשך עד ליום 13.03.2022 בשעה 06:00.

   4. הניקוד למשלחת הבאה של חדרי הכושר יחל ביום 01.03.2022.

   5. יובהר, כי זוכה שלא תעשה שימוש בחבילה עד למועד תחילת הטורניר, תאבד את זכותה לקבלת החבילה או החזר כספי עבורה ולא תהיה זכאית בגין כך לכל תשלום או פיצוי מליידיס או ממי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

   6. החבילה הינה חבילה אישית וברשות הזוכה לממש את החבילה רק ביחס לעצמה בלבד, רק במהלך תקופת המבצע, בכפוף לתנאי תקנון זה ותקנון הליידיס ולא ניתן יהיה לממשה בכל דרך אחרת.

  4. זכיה בחבילת ליידיס ומימושה

   1. על מנת לזכות בחבילה, על חברת הליידיס לצבור ניקוד באחת מארבעת האפשרויות:

    1. חדר כושר חזיתי.

    2. חדר כושר אונליין.

    3. טורנירים.

    4. השתתפות בקורסים.

   2. חדר כושר חזיתי – בסיום כל ערב יספרו הז'יטונים של כל חברת ליידיס, שלושת המקומות הראשונים בסיום כל חודש יקבלו את הניקוד הבא:

    1. מקום ראשון – 25 נקודות.

    2. מקום שני – 15 נקודות.

    3. מקום שלישי – 10 נקודות.

   3. חדר כושר אונליין – בסיום כל חודש, שלושת המקומות הראשונים יקבלו את הניקוד הבא:

    1. מקום ראשון – 25 נקודות.

    2. מקום שני – 15 נקודות.

    3. מקום שלישי – 10 נקודות.

   4. טורנירים – בסיום כל טורניר (כולל טורניר מעורב – אשר במקרה זה יחולק לשלושת הנשים שסיימו במקומות הכי גבוהים), שלושת המקומות הראשונים יקבלו את הניקוד הבא:

    1. מקום ראשון – 25 נקודות.

    2. מקום שני – 15 נקודות.

    3. מקום שלישי – 10 נקודות.

   5. השתתפות בקורסים – 

    1. קורס יסודות א' – 5 נקודות.

    2. קורס יסודות ב' עד מקצועי ב' – 10 נקודות.

   6. בכל אחד מחדרי הכושר תקויים סדרת מפגשים, כאשר הסדרה והניקוד ייסגרו ביום 28.02.2022. כאמור, הניקוד עבור הטורנירים ייסגר ביום 13.03.2021.

   7. הזוכות בחבילת הליידיס לאליפות ישראל בפוקר ובסבסודים החלקיים יוכרזו ביום 15.03.2021.

   8. בסיום ספירת הניקוד, הפרסים יחולקו באופן הבא (כל המחירים משוערים):

    1. מקום ראשון – סבסוד מלא של החבילה, הנלווים והשדרוגים בשווי 3,600 ש"ח.

    2. מקום שני –  סבסוד חלקי של החבילה, הנלווים והשדרוגים בשווי 2,700 ש"ח.

    3. מקום שלישי – סבסוד חלקי של החבילה, הנלווים והשדרוגים בשווי 2,300 ש"ח.

    4. מקום רביעי עד תשיעי – יקבלו סבסוד חלקי על כל הנלווים והשדרוגים ( השדרוג מוערך בסך של 1,800 ש"ח וכל מקום תקבל הנחה יחסית למקום שבו היא סיימה), אך הטיסה והשהות במלון תהא בעלות מלאה על חשבונן.

    5. במידה וזוכה או חברת משלחת אחרת תבטל או תאלץ לבטל את השתתפותה, החבילה תוענק למקום הבא אחריה וכך הלאה, עד למקום 15 בניקוד הכללי.

    6. במידה ויהיה שוויון בין מספר נשים בשכלול הניקוד הסופי של המשלחת, הפרס יחולק באופן שווה בין הזוכות לפי החלק היחסי (לדוגמא: במידה ובמקום הראשון יש שתי בנות עם אותו ניקוד, אז הפרסים של מקום ראשון ושני יחולקו ביניהם באופן שווה – כלומר, כל אחת תקבל סבסוד של 85 אחוז).

   9. כל מי אשר לא זכתה בסבסוד, יכולה לרכוש מליידיס אחת מן החבילות הבאות:

    1. חבילת ליידיס, הכוללת את כל הנלווים והשדרוגים לאדם בחדר זוגי, במחיר של 3,600 ש"ח (מחיר משוער וייקבע סופית סמוך לטורניר).

    2. חבילת טורניר, הכוללת רק טיסה הלוך ושוב + מלון 4 לילות חצי פנסיון לאדם בחדר זוגי במחיר של 1,800 ש"ח (מחיר משוער וייקבע סופית סמוך לטורניר).

   10. עוד יובהר, כי בכל מערכת ממוחשבת ומערכת תקשורת, ובכלל זה שירותי דוא"ל או הזמנות, יכול שיתרחשו שיבושים ותקלות, בין היתר כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מגורמים שמקורם בכוח עליון או כתוצאה מפעולות או רשלנות צדדים שלישיים. יוסבר כי לליידיס ול- IPC, אין, ולא תהיה כל אחריות בנוגע לאמור במקרים הללו.

  5. השימוש בחבילה

   1. הזוכות בתשעת המקומות הראשונים יקבלו התראה בהתאם ללו"ז הטורנירים.

   2. ליידיס מחייבת לעשות את מירב המאמצים לתת התראה של חודש מראש, אך למרבה הצער הדבר תלוי גם במצב התפשטות הקורונה במדינה המארחת וכל עיכוב במתן ההתראה הנובע מכך אינו באחריות ליידיס.

   3. חברות המשלחת מאשרות שיצלמו אותן בזמן שהותן עם המשלחת, בין אם במהלך הטורניר או מחוצה לו, והחומרים ישמשו את ליידיס לצרכיה הפרטיים והמסחריים, בכלל המדיות.

   4. ההגעה למדינה המארחת מותנה בפעילות על פי ההנחיות ומדיניות התו הירוק הן של ישראל והן של המדינה המארחת. חברות המשלחת חייבות לעמוד בתנאים אלו.

   5. השימוש בחבילת ליידיס הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש בשירות לצרכים מסחריים, כמפורט להלן:

    1. החבילה אינה ניתנת לפדיון במזומן או בשווה ערך למזומן.

    2. אין להציע לצדדים שלישיים שירות משלך שעושה שימוש בחבילה.

    3. אין למכור שנית את החבילה.

    4. אין להציע להשכיר או להחכיר את החבילה.

    5. אין להעמיד את החבילה לרשות הציבור או לשלבו בחבילה משלך.

והכל, ללא הסכמה מראש ובכתב של ליידיס.

 1. למען הסר ספק, הדוגמאות הנזכרות בסעיף 3.5.5 לעיל הינן לצורכי המחשה בלבד והן אינן מהוות רשימה ממצה של השימושים האסורים הקשורים בשירות.

 2. אין להשתמש באתר בכל דרך שאינה מותרת בהתאם לתנאים אלו באופן מפורש.

 

 1. שימושים אסורים

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש בשירות. אנא הקדישי מספק דקות לקרוא בקפידה את האיסורים המופיעים להלן, שכן, אי-מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בהמשך עלול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ליידיס, לגרום להפסקת הגישה שלך לשירות, ועלול אף לחשוף אותך לאחריות אזרחית או פלילית.

 1. הגבלות על שימוש

  1. ישנן צורות התנהגות מסוימות אסורות בתכלית האיסור בתוך השירות.

  2. אי-ציות למגבלות המפורטות להלן עשוי לגרור סיום של הגישה שלך לשירות חבילת הליידיס, לפי שיקול הדעת הבלעדי של ליידיס, ועשוי לחשוף אותך לאחריות משפטית או פלילית.

  3. אינך רשאית, בין אם בעצמך ובין אם על ידי מי מטעמך לבצע את הפעולות הבאות:

   1. לעשות שימוש כלשהו בתכנים בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה.

   2. לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של ליידיס.

   3. לפגוע  או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר או בשירות, לרבות זכות יוצרים או כל זכות חוקית אחרת של אחרים.

   4. להפריע או לשבש את פעילותו של השירות או האתר, או השרתים או הרשתות אשר מארחים את השירות או האתר או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או הוראה כלשהי של שרתים או רשתות מסוג זה.

   5. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרות מסחריות כלשהן כל שימוש או גישה לתכנים או לשירות או לאתר.

   6. ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל  או חלק מהתכנים והמשתתפות אשר קיימים בשירות או באתר.

   7. להעביר כל מידע אשר הופק מהשירות או מהאתר ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מליידיס.

   8. להשתמש בשירות או באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית.

   9. לעשות שימוש באתר, בשירות או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת מראש ובכתב מליידיס.

 

 1. מדיניות ביטולים

  1. כל זוכה או חברת משלחת רשאית לבטל את החבילה בכל עת ומכל סיבה עד 14 יום לפני הטיסה, אחרת לא תוכלי לקבל את כספך בחזרה או אופציה לקבל את החבילה במועד אחר.

  2. במידה וזוכה או חברת משלחת אחרת תבטל את השתתפותה, החבילה תוענק למקום הבא אחריה וכך הלאה, עד שזו אשר סיימה במקום העשירי תוכל להיכנס למשלחת, וכך הלאה עד מקום 15 בניקוד הכללי.

לדוגמא: מקום שני לא יכולה לטוס מסיבות אישיות והודיעה על כך בזמן. הפרס שלה עובר למשום שלישי, הפרס של מקום שלישי עובר לרביעי ואז מקומות 5 עד 9 עולים מקום (אך הפרס שלהם נשאר אותו דבר) ואז מקום 10 נכנסת למשבצת של מקום 9.

 1. את הביטול יש לבצע באחת מהדרכים הבאות:

  1. בהודעה רשמית לדוא"ל ladiesplay123@gmail.com

  2. בטלפון מספר 054-7499936 באמצעות שיחה או הודעה ביישומון "וואטסאפ".

 

 1. פרסומים אסורים – 

  1. אין להעלות או לפרסם תוכן בעל אופי מסחרי (לרבות פרסומות) שאינו קשור לליידיס, לשירות, למבצע או לחבילה, ובתנאי שהתוכן מקיים בקפידה את הוראות תנאים אלו.

  2. כאשר את מעלה תוכן לצורך פרסומו באמצעות השירות והפלטפורמות שליידיס מציעה, עליך להקפיד שהוא חוקי. כך לדוגמא,  אין לפרסם בשירות כל תוכן אשר הינו כמתואר כדלקמן:

   1. פוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.

   2. מהווה סיכון לשלומו של אדם, לבטיחותו או לבריאותו.

   3. מזהה אנשים אחרים ללא קבלת אישור מפורש בכתב לחשיפת פרטיהם האישיים, או שנוגע לקטינים ומזהה קטינים או את המידע האישי שלהם, ובכלל זה שמם המלא, גילם, כתובת מגוריהם או פרטים ליצירת קשר עמם.

   4. אינו חוקי, או שיש בו משום השמצה, הטלת דופי או חדירה לפרטיות של אחרים.

   5. מהווה הטרדה, או שהוא פוגעני, מאיים או וולגרי.

   6. יש בו או שהוא מעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא לאום, דת, עדה, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, מוגבלות פיזית או נפשית או אינטלקטואלית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד סוציו-כלכלי.

   7. מעודד התנהגות או התנהגות עבריינית שעלולה להיחשב לעבירה פלילית לפי החוק, או  אשר עלול להוות בסיס לאחריות אזרחית או תביעה משפטית אחרת;   אשר מקדם תכניות פירמידה, מכתבי שרשרת או מסרים מסחריים מפריעים או פרסומות, או כל דבר אחר אשר אסור על פי חוק או על פי תנאים אלה.

   8. אשר מצהיר או מרמז בצורה שקרית על כך שתוכן כזה מקבל חסות או מאושר על ידי ליידיס.

   9. שמעודד משחקי פירמידה, מכתבי שרשרת, התכתבויות ופרסומות מסחריות משבשות, או כל דבר אחר האסור לפי חוק או לפי תנאים אלו.

   10. שמציג מצג שווא או רומז כאילו תוכן מסוג זה מקבל חסות או מאושר על ידי ליידיס.

  3. הדוגמאות שלעיל מובאות לצורכי המחשה בלבד ואינן מהוות רשימה ממצה של תכנים אסורים.

  4. ליידיס רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שתשלח אם אתה או התוכן מפרים את התנאים הללו או אם היית מעורב בביצוע מעשה או מחדל אשר פוגעים או עלולים לפגוע בליידיס, בקהל לקוחות, בזוכות, בחברות המשלחת, או מי מטעמה או הקשורים אליה. במקרים כאלו, ליידיס עשויה אף להפסיק את הגישה שלך לשירותיה או למנוע ממך לפרסם תוכן נוסף במסגרתה.

  5. הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הזכויות המוקנות לליידיס בהתאם לכל דין.

 

 1. הגבלת חבות ואחריות

  1. למעט מתן הטבות וסבסוד כמפורט בסעיף 3.2, ליידיס אינה אחראית לכל שירות שיינתן או לחילופין לכל נזק או תקלה אשר תיגרם לחברת משלחת.

  2. לליידיס שמורה הזכות לבצע כל שינוי ובכל עת בתוכן החבילה, לרבות שינוי בכמות הלילות המסובסדים, ביטול סבסודים מסוימים וכיוצ"ב, במידה והדבר נכפה עליה כתוצאה משינויים אצל IPC או צדדים שלישיים, והכל בכפוף למתן הודעה בכתב הכוללת את הסיבה לשינוי.

  3. האחריות על אובדן חיים/רכוש/מזוודה או ביטוח נסיעות למקרה של פגיעה בגוף או בנפש, הינו על אחריות חברת המשלחת בלבד.

  4. ליידיס מספקת את השירות והתכנים הכלולים בו לשימוש "כמות שהוא" ("As Is") ו"בכפוף לזמינות" ("As Available"). לא ניתן להתאים אותם אישית על מנת למלא את הצרכים של כל אחת מחברות הליידיס והמשלחת. אנו מסירים כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לשירות, לרבות, וללא הגבלה, כל אחריות לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת, מאפיינים, איכות, אי-הפרה, קניין, תאימות, תפקוד, אבטחה או דיוק.

  5. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ליידיס לא תישא בכל אחריות בנוגע לשגיאות וחוסרים כאלה המהווים חלק בלתי נפרד מטבעו של שירות המונים הנסמך על עסקים פרטיים וציבוריים אשר אינם בשליטתה של ליידיס.

  6. הינך מסכימה ומכירה בכך שאת נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בחבילה וההסתמכות עליה, וכן הינך מסכימה מכירה בכך שההסתמכות שלך על השירות נעשה על אחריותך בלבד. כן הינך מאשרת כי את חייבת לציית ולשמור על כל חוקי המדינה המארחת בעת השימוש בחבילה.

  7. ליידיס עושה כל מאמץ כדי לספק לך שירות מספק באיכות גבוהה. אולם, איננו ערבים לכך שהשירות יפעל באופן רציף או ללא טעויות, או שהוא יהיה זמין באופן תמידי, נקי לחלוטין מעיכובים או מרכיבים פוגעניים, או שהוא בטוח, מוגן מפני חדירה בלתי מורשית למחשבים של הנהלת ומנהלי ליידיס, חסין מפגיעות, נקי מתקלות, מבאגים או מכשלים – ובכלל זה, אך לא רק, כשלי חומרה, כשלי תוכנה וכשלי תקשורת בתוכנה, שמקורם בליידיס או בספקים שלה.

  8. הצילומים או הפירסומים בקשר עם ההטבה באתר הליידיס או באתר האינטרנט של IPC או בכלל,
   מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצרים.

  9. ליידיס ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה וכל מי מטעמה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת ממימוש החבילה או קשורה בה או בחוסר יכולת לממש את החבילה או מכל כשל, שגיאה או התמוטטות בתפקוד של מי מנותני השירות במסגרת החבילה, או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות שלנו או כל אדם הפועל מטעמו, או הסתמכות על התוכן של השירות, ובכלל זה, אך לא רק, תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או מכל תקשורת עם השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, או מכל שלילה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מכל פעולה של שמירת התוכן שלך בשירות, מחיקתו, חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו, אשר אינה באשמתה או לא נמצאת בשליטתה של ליידיס. בכל מקרה, הפתרון היחיד שלך יוגבל לתיקון טעויות או כשלים כאמור לעיל, וזאת בהתאם לנסיבות רלוונטיות.

 

 1. הפרה ושיפוי

מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, את מסכימה ומתחייבת לפצות ולשפות את ליידיס ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה ומי מטעמה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים המציגים פרסומות בשירות, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד או אחריות הנובעים מהפרת התנאים הללו. שיפוי זה מיועד לכסות את כל ההוצאות, התשלומים, ההפסדים, אובדן הרווחים או כל פגיעה אחרת, ישירה או עקיפה, ממונית או בלתי-ממונית, שייגרמו לליידיס, לעובדיה, לנושאי המשרה שלה, למנהליה או למי מטעמה, כתוצאה מהפרתך את התנאים הללו, ובכלל זה, אך לא רק, הוצאות משפטיות שכר טרחת עורכי דין.

 

 1. פרטיות – 

ליידיס מכבדת את פרטיותך בעת השימוש שלך בתוכנה ובשירות. מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו זמינה בכל עת בכתובת: http://poqer.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f/ והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. מאחר מדיניות הפרטיות עלולה להשתנות מדי פעם, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

 

 1. הפסקת מתן החבילות

ליידיס רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תוך מתן הודעה מסודרת לחברות הליידיס , לזוכות ולחברות המשלחת.

 

 1. שינויים בתקנון ותנאי השימוש

ליידיס רשאית לשנות תנאים אלה מעת לעת. אם יבוצעו בתנאים אלו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בגרסה התוכנה העדכנית, כמו גם בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש שלך לשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם את אינך מסכימה עם התנאים המעודכנים או חלק כלשהו מהם, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירות או בחבילה.

 

 1. דין וסמכות שיפוט – 

הדין החל על תנאים אלה, תוכנה והשירות הוא הדין הישראלי בלבד, מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים הנובעים מתנאים אלה, התוכנה או השירות, הקשורים אליהם או המתייחסים אליהם, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

 

 1. התיישנות – 

אם תרצי לתבוע את ליידיס בגין כל עילת תביעה אשר נובעת מהתוכנה או מהשירות או הקשורה אליהם, עליך לעשות זאת בתוך שנה אחת (1 במספרים) מיום שנודעה לך עילת התביעה. אי-הגשת תביעה בתוך פרק הזמן האמור תביא או תחסום את זכות התביעה שלך וכמוה כויתור סופי ומוחלט מצידך על זכות זו.

 

 1. המחאת זכויות

אינך רשאית להמחות או להעביר את זכויותיך בשירות בחבילה, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב של ליידיס. ליידיס רשאית להמחות את זכויותיה בשירות לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של ליידיס כלפיך על פי תנאים אלה.

 

 1. תנאים ממצים – 

תנאים אלו, יחד עם כללי המדיניות אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלו, קרי מדיניות הפרטיות ומדיניות זכויות היוצרים, יהוו יחדיו את ההסכם השלם והממצה בינך לבין ליידיס בקשר למבצע. יובהר ויודגש, כי בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין תמצית התנאים אשר מוצגת ללקוחה או לזוכה במהלך הכניסה לאתר, יגברו הוראות תנאים אלה.

 

 1. העדר יחסים משפטיים

תנאים אלה או השימוש בשירות, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות השירות, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכנות, או זיכיון  בין הצדדים למסמך זה. שימושך בשירות והשתתפותך במבצע נועד להנאתך ולתועלתך ואספקת השירות לך (כל עוד אתה עומד בתנאים אלו) מהווה את התמורה הבלעדית והמספקת שאת זכאית לקבל עבור כל תוכן או תרומה אחת לשירות תכניו, מפותיו או כל נתון אחר שלו.

 

 1. יצירת קשר – 

את מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לשירות, באמצעות הפרטים המופיעים תחת הכותרת "אודות" (בתחתית המסך), באמצעות הדוא"ל contact@poqer.co.il או באמצעות לחיצה על אחת מהתמונות של האמצעים ליצירת קשר בחלק העליון השמאלי שבאתר כתובת אינטרנט: http://poqer.co.il. אנו נעשה את מירב המאמצים כדי לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

 

עדכון לשנת 2022

 054-749-9936
contact@poqer.co.il
ראול ולנברג 14, ת"א.

דברי איתנו